Odszkodowanie za opóźniony lot

Opóźnione loty są powszechniejsze niż mogłoby się wydawać. Jednak zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 możesz otrzymać odszkodowanie z tytułu takich zakłóceń lotów.

Warto wiedzieć, że jeśli opóźnienie lotu wynosi ponad 2 godziny, linie lotnicze zobowiązane są zapewnić posiłki i napoje. Tak naprawdę, istnieje więcej praw do opieki, takich jak telefon, Internet i zakwaterowanie, które linie lotnicze muszą zapewnić w przypadku dłuższego opóźnienia. Jeśli opóźnienie lotu wynosi ponad 3 godziny, a linie lotnicze ponoszą za nie odpowiedzialność, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu, które może wynieść do 600 euro.

Okoliczności, w których można otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot

Istnieją określone warunki otrzymania odszkodowania za opóźniony lot. Zależą one od miejsca odlotu, nadzwyczajnych okoliczności itp.

Po pierwsze, możesz otrzymać odszkodowanie za lot, który rozpoczyna się na terytorium Unii Europejskiej lub ląduje na jej terytorium (jeżeli przewoźnik jest linią lotniczą z siedzibą w UE). Loty w Norwegii, Islandii i Szwajcarii także są objęte tym zakresem. Wszystkie rodzaje lotów, takie jak loty czarterowe, regularne i niskokosztowe, mogą być rekompensowane. Co więcej, zorganizowane wycieczki również się do tego kwalifikują.

W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, takich jak strajki, destabilizacja polityczna, trudne warunki pogodowe, zakłócenia funkcjonowania lotniska, wady konstrukcyjne samolotu, zderzenie z ptakiem i inne podobne nieprawidłowości, odszkodowanie nie jest należne. Na szczęście strajki personelu pokładowego są wyłączone z tej listy.

Mogą również odmówić wypłaty odszkodowania za opóźniony lot w przypadku zbyt późnego zgłoszenia się do odprawy pasażera. Dopilnuj, abyś stawił się do odprawy na czas. Ponadto odszkodowanie nie jest należne, jeśli kupiłeś bilet na podstawie specjalnej taryfy zniżkowej, która nie jest bezpośrednio dostępna dla innych klientów (np. taryfy dla personelu lotniczego).

Pokrótce, określone warunki muszą być spełnione, aby móc otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot. Należy jak najszybciej złożyć wniosek o odszkodowanie, ponieważ w różnych krajach obowiązują różne terminy przedawnienia. Wspomniane warunki znajdują się w poniższej tabeli:

Odszkodowanie jest wypłacane Odszkodowanie nie jest wypłacane
Loty rozpoczynające się w UE Kiedy lot zostaje zakłócony z powodu nadzwyczajnych okoliczności. Strajki personelu pokładowego są wyłączone z tej listy.
Loty, których miejsce docelowe znajduje się w UE (jeżeli przewoźnik jest linią lotniczą z siedzibą w UE) Z powodu zbyt późnego zgłoszenia się do odprawy pasażera
Loty w Norwegii, Islandii i Szwajcarii Specjalna taryfa zniżkowa
Loty czarterowe, regularne i niskokosztowe, a także zorganizowane wycieczki
Jeżeli pasażer wystąpił o odszkodowanie przed upływem terminu przedawnienia w danym państwie

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot

Możesz otrzymać taką kwotę odszkodowania w przypadku dotarcia ponad 3 godziny później niż pierwotny czas przylotu:

 • 250 euro, gdy długość lotu wynosi mniej niż 1500 km.
 • 400 euro, gdy długość lotu wynosi 1500 – 3500 km.
 • 600 euro, gdy długość lotu wynosi więcej niż 3500 km.

Opieka

Linie lotnicze muszą zapewnić pasażerom opiekę w następujących okolicznościach, nawet w przypadku nadzwyczajnych okoliczności:

Na terytorium UE Poza UE
Lot o długości do 1500 km:

Opóźnienie powyżej 2 godzin

Lot o długości do 1500 km:

Opóźnienie powyżej 2 godzin

Lot o długości do 1500 km:

Opóźnienie powyżej 3 godzin

Lot o długości do 1500 km:

Opóźnienie powyżej 3 godzin

Lot o długości do 3500 km:

Opóźnienie powyżej 4 godzin

Opieka obejmuje:

 • Posiłki i napoje.
  Linie lotnicze muszą zapewnić pasażerom posiłki i napoje proporcjonalnie do czasu oczekiwania.
 • Telefon i Internet.
  Linie lotnicze są zobowiązane do zwrotu kosztów za 2 rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail lub przesyłki faksowe.
 • Zakwaterowanie.
  Linie lotnicze zobowiązane są opłacić hotel, gdy występuje konieczność pobytu przez noc. Transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania również podlega zwrotowi.

Zalecane czynności w przypadku opóźnienia lotu

Każdy pasażer powinien wiedzieć, co zrobić w momencie opóźnienia lotu. W rzeczywistości linie lotnicze nie są zainteresowane kwestią odszkodowań dla pasażerów, dlatego ważne jest, aby znać swoje prawa, ale także, aby skontaktować się z przewoźnikiem. Na poniższej liście znajdują się najważniejsze wskazówki, co należy zrobić w przypadku opóźnienia lotu:

 • Nie zgub i nie wyrzucaj karty pokładowej bądź innych dokumentów podróży.
 • Poproś pracowników linii lotniczej o pisemne potwierdzenie przyczyny opóźnienia lotu.
 • Nie podpisuj żadnych dokumentów, które pozbawiłyby cię twoich praw pasażera lotniczego odnośnie tego lotu.
 • Zbierz dane kontaktowe innych pasażerów na wypadek, gdybyś potrzebował więcej informacji o przyczynach opóźnienia i działaniach linii lotniczej.
 • W razie potrzeby zwróć się o zwrot pełnego kosztu biletu (pełny zwrot jest możliwy w przypadku opóźnienia lotu trwającego ponad 5 godzin).
 • Zrób zdjęcie potwierdzające wystąpienie opóźnienia lotu.
 • Zwróć się do pracowników linii lotniczej o zapewnienie posiłków i napojów, telefonu lub Internetu, zakwaterowania i transportu w razie potrzeby (opieka musi być zapewniona nawet w przypadku nadzwyczajnych okoliczności).
 • Zachowaj rachunki wydatków na posiłki, napoje, transport lub zakwaterowanie w hotelu.

Ważne wskazówki przed złożeniem wniosku o odszkodowanie

Istnieją pewne informacje, o których należy wiedzieć w przypadku składania wniosku o odszkodowanie. Przeczytaj je uważnie i w razie potrzeby zastosuj je:

 • Złóż wniosek o odszkodowanie za lot tak szybko, jak to możliwe, ponieważ w różnych krajach obowiązują różne terminy przedawnienia.
 • Każdy pasażer otrzymuje odszkodowanie. Jeśli podróżowałeś z rodziną, wszyscy członkowie twojej rodziny mogą otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot.
 • Jeśli podróżowałeś służbowo, to ty, jako pasażer, powinieneś ubiegać się o odszkodowanie, a nie firma, która opłaciła bilet.

FAQ: często zadawane pytania dotyczące odszkodowań za opóźniony lot.

Znajdź: Najlepsze, Najtańsze, Najszybsze lub najbardziej Wiarygodne firmy zajmujące się dochodzeniem odszkodowań za opóźniony lot.

Wypróbuj: Kalkulator odszkodowań za opóźniony lot.

Wypełnij: Formularz zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie za opóźniony lot.