Odszkodowanie za odwołany lot

Podróżując samolotem ważne jest, aby znać swoje prawa jako pasażera. Szczególnie, gdy twój lot został odwołany, powinieneś zadbać o zabezpieczenie swoich praw do odszkodowania za lot.

Prawa pasażerów w Unii Europejskiej są chronione rozporządzeniem (WE) nr 261/2004. Te przepisy unijne obejmują również loty odwołane – loty, które się nie odbyły i na które zostało zarezerwowane przynajmniej jedno miejsce. Zastanie słowa “odwołany” obok swojego numeru lotu jest naprawdę nieprzyjemne, ale łatwiej sobie z tym poradzić, gdy zna się pewne istotne fakty. W rzeczywistości odszkodowanie za odwołany lot może wynieść do 600 euro.

Okoliczności, w których można otrzymać odszkodowanie za odwołany lot

Istnieją określone warunki otrzymania odszkodowania za odwołany lot. Zależą one od miejsca odlotu, terminu poinformowania o odwołaniu, nadzwyczajnych okoliczności itp.

Po pierwsze, istotnym warunkiem otrzymania odszkodowania jest to, że lot powinien rozpoczynać się w UE lub lądować na jej terytorium, ale w tym przypadku przewoźnik musi być linią lotniczą z siedzibą w UE. Loty w Norwegii, Islandii i Szwajcarii także są objęte tym zakresem. Nie ma znaczenia, czy podróżujesz lotami czarterowymi, regularnymi czy niskokosztowymi, masz prawo do otrzymania odszkodowania za lot. Co więcej, zorganizowane wycieczki również się do tego kwalifikują.

Linie lotnicze mają jednak pewną swobodę w zakresie odmowy wypłaty odszkodowania i starają się z niej korzystać w jak największym stopniu. Istnieje wyjątek, kiedy odszkodowanie nie jest należne – nadzwyczajne okoliczności. Należą do nich strajki, destabilizacja polityczna, trudne warunki pogodowe, zakłócenia funkcjonowania lotniska, wady konstrukcyjne samolotu, zderzenie z ptakiem i inne podobne nieprawidłowości. Na szczęście strajki personelu pokładowego są wyłączone z tej listy.

Mogą również odmówić wypłaty odszkodowania za lot w przypadku zbyt późnego zgłoszenia się do odprawy pasażera. Dopilnuj, abyś stawił się do odprawy na czas, bez względu na to, czy wiesz, że twój lot został wcześniej odwołany. Ponadto odszkodowanie nie jest należne, jeśli kupiłeś bilet na podstawie specjalnej taryfy zniżkowej, która nie jest bezpośrednio dostępna dla innych klientów (np. taryfy dla personelu lotniczego).

Gdy dochodzi do powiadomienia o odwołaniu lotu, kluczowy staje się fakt kiedy linie lotnicze poinformowały o tym pasażerów. Odszkodowanie za odwołany lot nie jest należne, gdy linie lotnicze poinformują o tym fakcie na 14 dni przed odlotem. Odszkodowanie będzie ci jednak przysługiwało, jeśli linie lotnicze poinformują cię o odwołaniu lotu w okresie od 14 do 7 dni przed odlotem, a dotarcie alternatywnym lotem nastąpi ponad 4 godziny później niż pierwotny czas przylotu. Ponadto, jeśli linie lotnicze poinformują o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż 7 dni przed odlotem, a dotarcie alternatywnym lotem nastąpi ponad 2 godziny później niż pierwotny czas przylotu, także wtedy będziesz uprawniony do odszkodowania z tytułu lotu.

Pokrótce, określone warunki muszą być spełnione, aby móc otrzymać odszkodowanie za odwołany lot. Jeszcze jednym istotnym faktem, o którym należy pamiętać, jest konieczność jak najszybszego złożenia wniosku o odszkodowanie, ponieważ w różnych krajach obowiązują różne terminy przedawnienia. Wspomniane warunki znajdują się w poniższej tabeli:

Odszkodowanie jest wypłacane Odszkodowanie nie jest wypłacane
Loty rozpoczynające się w UE Kiedy lot zostaje zakłócony z powodu nadzwyczajnych okoliczności
Loty, których miejsce docelowe znajduje się w UE (jeżeli przewoźnik jest linią lotniczą z siedzibą w UE) Z powodu zbyt późnego zgłoszenia się do odprawy pasażera
Loty w Norwegii, Islandii i Szwajcarii Specjalna taryfa zniżkowa
Loty czarterowe, regularne i niskokosztowe, a także zorganizowane wycieczki Poinformowanie o odwołaniu lotu na 14 dni przed planowym odlotem
Poinformowanie o odwołaniu lotu w okresie od 14 do 7 dni przed odlotem i dotarcie alternatywnym lotem ponad 4 godziny później niż pierwotny czas przylotu
Poinformowanie o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż 7 dni przed odlotem i dotarcie alternatywnym lotem ponad 2 godziny później niż pierwotny czas przylotu
Jeżeli pasażer wystąpił o odszkodowanie przed upływem terminu przedawnienia w danym państwie

Wysokość odszkodowania za odwołany lot

Jeżeli linie lotnicze nie poinformują cię o odwołanym locie na 14 dni przed planowym odlotem, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Możesz otrzymać taką kwotę odszkodowania w przypadku, gdy dotarcie alternatywnym lotem nastąpi ponad 3 godziny później niż pierwotny czas przylotu:

 • 250 euro, gdy długość lotu wynosi mniej niż 1500 km.
 • 400 euro, gdy długość lotu wynosi 1500 – 3500 km.
 • 600 euro, gdy długość lotu wynosi więcej niż 3500 km.

 

Jednakże w przypadku odwołania lotu odszkodowanie może zostać pomniejszone o 50%. Ma to miejsce, gdy pasażer wybiera alternatywny lot zaoferowany przez linie lotnicze, który dociera do miejsca docelowego z opóźnieniem krótszym niż 2-4 godzin, w zależności od długości lotu.

Opieka

Linie lotnicze muszą zapewnić pasażerom opiekę w następujących okolicznościach, nawet w przypadku nadzwyczajnych okoliczności:

Na terytorium UE Poza UE
Lot o długości do 1500 km:

Opóźnienie powyżej 2 godzin

Lot o długości do 1500 km:

Opóźnienie powyżej 2 godzin

Lot o długości do 1500 km:

Opóźnienie powyżej 3 godzin

Lot o długości do 1500 km:

Opóźnienie powyżej 3 godzin

Lot o długości do 3500 km:

Opóźnienie powyżej 4 godzin

Opieka obejmuje:

 • Posiłki i napoje.
  Linie lotnicze muszą zapewnić pasażerom posiłki i napoje proporcjonalnie do czasu oczekiwania.
 • Telephone and Internet.
  Linie lotnicze są zobowiązane do zwrotu kosztów za 2 rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail lub przesyłki faksowe.
 • Zakwaterowanie.
  Linie lotnicze zobowiązane są opłacić hotel, gdy występuje konieczność pobytu przez noc. Transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania również podlega zwrotowi.

Zalecane czynności w przypadku odwołania lotu

Każdy pasażer powinien wiedzieć, co zrobić w momencie odwołania lotu. W rzeczywistości linie lotnicze nie są zainteresowane kwestią odszkodowań dla pasażerów, dlatego ważne jest, aby znać swoje prawa, ale także, aby skontaktować się z przewoźnikiem. Na poniższej liście znajdują się najważniejsze wskazówki, co należy zrobić w przypadku odwołania lotu:

 • Nie zgub i nie wyrzucaj karty pokładowej bądź innych dokumentów podróży.
 • Poproś pracowników linii lotniczej o pisemne potwierdzenie przyczyny odwołania lotu.
 • Nie podpisuj żadnych dokumentów, które pozbawiłyby cię twoich praw pasażera lotniczego odnośnie tego lotu.
 • Pozostań przy bramce, dopóki nie otrzymasz wszystkich informacji dotyczących alternatywnego lotu, zwrotu pieniędzy itp.
 • Zacznij od sprawdzenia alternatywnych lotów na własną rękę, abyś mógł znaleźć interesującą dla siebie ofertę.
 • Nie zapomnij poinformować pracowników linii lotniczej o zamiarze samodzielnej rezerwacji lotu.
 • Zwróć się o alternatywny lot lub zwrot pełnego kosztu biletu.
 • Zrób zdjęcie potwierdzające czas przylotu alternatywnego lotu.
 • Zwróć się do pracowników linii lotniczej o zapewnienie posiłków i napojów, telefonu lub Internetu, zakwaterowania i transportu w razie potrzeby (opieka musi być zapewniona nawet w przypadku nadzwyczajnych okoliczności).
 • Zachowaj rachunki wydatków na posiłki, napoje, transport lub zakwaterowanie w hotelu.

Ważne wskazówki przed złożeniem wniosku o odszkodowanie

Istnieją pewne informacje, o których należy wiedzieć w przypadku składania wniosku o odszkodowanie. Przeczytaj je uważnie i w razie potrzeby zastosuj je:

 • Złóż wniosek o odszkodowanie za lot tak szybko, jak to możliwe, ponieważ w różnych krajach obowiązują różne terminy przedawnienia.
 • Jeśli w ramach alternatywnego lotu otrzymałeś miejsce w wyższej klasie, nie musisz za nie dodatkowo płacić. Jeśli otrzymałeś miejsce w niższej klasie, możesz otrzymać odszkodowanie w wysokości 30-75% ceny, którą zapłaciłeś.
 • Każdy pasażer otrzymuje odszkodowanie. Jeśli podróżowałeś z rodziną, wszyscy członkowie twojej rodziny mogą otrzymać odszkodowanie za odwołany lot.
 • Jeśli podróżowałeś służbowo, to ty, jako pasażer, powinieneś ubiegać się o odszkodowanie, a nie firma, która opłaciła bilet.

FAQ: często zadawane pytania dotyczące odszkodowań za odwołany lot.

Znajdź: Najlepsze, Najtańsze, Najszybsze lub najbardziej Wiarygodne firmy zajmujące się dochodzeniem odszkodowań za odwołany lot.

Wypróbuj: Kalkulator odszkodowań za odwołany lot.

Wypełnij: Formularz zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie za odwołany lot.