Odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład

Prawa pasażerów linii lotniczych są chronione na mocy rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Zdarzają się sytuacje, w których linie lotnicze stosują overbooking – sprzedają więcej biletów niż jest miejsc w samolocie lub organizują mniejszy samolot, jeśli nie wszystkie bilety zostały sprzedane.

Jako pasażer, powinieneś znać swoje prawa i uważać, aby nie podpisywać żadnych dokumentów, które pozbawiłyby cię twoich praw pasażera lotniczego odnośnie tego lotu, np. nie podpisuj porozumienia, na mocy którego dobrowolnie zrzekasz się miejsca w samolocie. Co więcej, upewnij się, że posiadasz odpowiednie potwierdzenie odmowy przyjęcia na pokład – powinno to być wskazane na karcie pokładowej lub na kwicie bagażowym. Jeśli nie posiadasz takiego potwierdzenia, zwróć się do pracowników linii lotniczej. Potwierdzenie odmowy przyjęcia na pokład i późnego dotarcia alternatywnego lotu (ponad 3 godziny) zagwarantuje Ci możliwość otrzymania odszkodowania, które może wynieść do 600 euro.

Okoliczności, w których można otrzymać odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład

Istnieją określone warunki otrzymania odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład. Zależą one od miejsca odlotu, nadzwyczajnych okoliczności itp.

Po pierwsze, lot powinien rozpoczynać się w Unii Europejskiej lub lądować na jej terytorium, ale w tym przypadku przewoźnik musi być linią lotniczą z siedzibą w UE. Loty w Norwegii, Islandii i Szwajcarii także są objęte rozporządzeniem (WE) nr 261/2004. Podróżujący lotami czarterowymi, regularnymi czy niskokosztowymi, również mają prawo do otrzymania odszkodowania za lot. Co więcej, zorganizowane wycieczki też się do tego kwalifikują.

Linie lotnicze mają jednak pewną swobodę w zakresie odmowy wypłaty odszkodowania i starają się z niej korzystać w jak największym stopniu. Są sytuacje, kiedy odszkodowanie nie jest należne – nadzwyczajne okoliczności, takie jak strajki, destabilizacja polityczna, trudne warunki pogodowe, zakłócenia funkcjonowania lotniska, wady konstrukcyjne samolotu, zderzenie z ptakiem i inne podobne nieprawidłowości. Na szczęście strajki personelu pokładowego są wyłączone z tej listy.

Mogą również odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku zbyt późnego zgłoszenia się do odprawy pasażera. Dopilnuj, abyś stawił się do odprawy na czas. Ponadto odszkodowanie nie jest należne, jeśli kupiłeś bilet na podstawie specjalnej taryfy zniżkowej, która nie jest bezpośrednio dostępna dla innych klientów (np. taryfy dla personelu lotniczego). Ponadto odmowa przyjęcia na pokład wbrew woli nie jest uwzględniana, gdy nastąpiła z uzasadnionego powodu (np. nieodpowiednie dokumenty podróży, problemy z wizą itp.).

Pokrótce, określone warunki muszą być spełnione, aby móc otrzymać odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład. Jeszcze jednym istotnym faktem, o którym należy pamiętać, jest konieczność jak najszybszego złożenia wniosku o odszkodowanie, ponieważ w różnych krajach obowiązują różne terminy przedawnienia. Wspomniane warunki znajdują się w poniższej tabeli:

Odszkodowanie jest wypłacane Odszkodowanie nie jest wypłacane
Loty rozpoczynające się w UE Kiedy lot zostaje zakłócony z powodu nadzwyczajnych okoliczności. Strajki personelu pokładowego są wyłączone z tej listy.
Loty, których miejsce docelowe znajduje się w UE (jeżeli przewoźnik jest linią lotniczą z siedzibą w UE) Z powodu zbyt późnego zgłoszenia się do odprawy pasażera
Loty czarterowe, regularne i niskokosztowe, a także zorganizowane wycieczki Uzasadnione powody odmowy przyjęcia na pokład (takie jak nieodpowiednie dokumenty podróży, kwestie wizowe itp.)
Loty w Norwegii, Islandii i Szwajcarii Specjalna taryfa zniżkowa
Jeżeli pasażer wystąpił o odszkodowanie przed upływem terminu przedawnienia w danym państwie

Wysokość odszkodowania za odmowę przyjęcia na pokład

Możesz otrzymać taką kwotę odszkodowania w przypadku dotarcia alternatywnym lotem ponad 3 godziny później niż pierwotny czas przylotu:

 • 250 euro, gdy długość lotu wynosi mniej niż 1500 km.
 • 400 euro, gdy długość lotu wynosi 1500 – 3500 km.
 • 600 euro, gdy długość lotu wynosi więcej niż 3500 km.

Jednakże w przypadku odmowy przyjęcia na pokład odszkodowanie może zostać pomniejszone o 50%. Ma to miejsce, gdy pasażer wybiera alternatywny lot zaoferowany przez linie lotnicze, który dociera do miejsca docelowego z opóźnieniem krótszym niż 2-4 godzin, w zależności od długości lotu.

Opieka

Linie lotnicze muszą zapewnić pasażerom opiekę w następujących okolicznościach, nawet w przypadku nadzwyczajnych okoliczności:

Na terytorium UE Poza UE
Lot o długości do 1500 km:

Opóźnienie powyżej 2 godzin

Lot o długości do 1500 km:

Opóźnienie powyżej 2 godzin

Lot o długości do 1500 km:

Opóźnienie powyżej 3 godzin

Lot o długości do 1500 km:

Opóźnienie powyżej 3 godzin

Lot o długości do 3500 km:

Opóźnienie powyżej 4 godzin

 

Posiłki i napoje.

 • Posiłki i napoje.
  Linie lotnicze muszą zapewnić pasażerom posiłki i napoje proporcjonalnie do czasu oczekiwania.
 • Telefon i Internet.
  Linie lotnicze są zobowiązane do zwrotu kosztów za 2 rozmowy telefoniczne, wiadomości e-mail lub przesyłki faksowe.
 • Zakwaterowanie.
  Linie lotnicze zobowiązane są opłacić hotel, gdy występuje konieczność pobytu przez noc. Transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania również podlega zwrotowi.

Zalecane czynności w przypadku odmowy przyjęcia na pokład

Każdy pasażer powinien wiedzieć, co zrobić w momencie odmowy przyjęcia na pokład. W rzeczywistości linie lotnicze nie są zainteresowane kwestią odszkodowań dla pasażerów, dlatego ważne jest, aby znać swoje prawa, ale także, aby skontaktować się z przewoźnikiem. Na poniższej liście znajdują się najważniejsze wskazówki, co należy zrobić w przypadku odmowy przyjęcia na pokład:

 • Nie zgub i nie wyrzucaj karty pokładowej bądź innych dokumentów podróży.
 • Poproś pracowników linii lotniczej o pisemne potwierdzenie przyczyny odmowy przyjęcia na pokład.
 • Nie podpisuj żadnych dokumentów, które pozbawiłyby cię twoich praw pasażera lotniczego odnośnie tego lotu.
 • Pozostań przy bramce, dopóki nie otrzymasz wszystkich informacji dotyczących alternatywnego lotu, zwrotu pieniędzy itp.
 • Zacznij od sprawdzenia alternatywnych lotów na własną rękę, abyś mógł znaleźć interesującą dla siebie ofertę.
 • Nie zapomnij poinformować pracowników linii lotniczej o zamiarze samodzielnej rezerwacji lotu.
 • Zwróć się o alternatywny lot lub zwrot pełnego kosztu biletu.
 • Zrób zdjęcie potwierdzające czas przylotu alternatywnego lotu.
 • Zwróć się do pracowników linii lotniczej o zapewnienie posiłków i napojów, telefonu lub Internetu, zakwaterowania i transportu w razie potrzeby (opieka musi być zapewniona nawet w przypadku nadzwyczajnych okoliczności).
 • Zachowaj rachunki wydatków na posiłki, napoje, transport lub zakwaterowanie w hotelu.

Ważne wskazówki przed złożeniem wniosku o odszkodowanie

Istnieją pewne informacje, o których należy wiedzieć w przypadku składania wniosku o odszkodowanie. Przeczytaj je uważnie i w razie potrzeby zastosuj je:

 • Złóż wniosek o odszkodowanie za lot tak szybko, jak to możliwe, ponieważ w różnych krajach obowiązują różne terminy przedawnienia.
 • Jeśli w ramach alternatywnego lotu otrzymałeś miejsce w wyższej klasie, nie musisz za nie dodatkowo płacić. Jeśli otrzymałeś miejsce w niższej klasie, możesz otrzymać odszkodowanie w wysokości 30-75% ceny, którą zapłaciłeś.
 • Każdy pasażer otrzymuje odszkodowanie. Jeśli podróżowałeś z rodziną, wszyscy członkowie twojej rodziny mogą otrzymać odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład.
 • Jeśli podróżowałeś służbowo, to ty, jako pasażer, powinieneś ubiegać się o odszkodowanie, a nie firma, która opłaciła bilet..

FAQ: często zadawane pytania dotyczące odszkodowań za odmowę przyjęcia na pokład.

Znajdź: Najlepsze, Najtańsze, Najszybsze lub najbardziej Wiarygodne firmy zajmujące się dochodzeniem odszkodowań za odmowę przyjęcia na pokład.

Wypróbuj: Kalkulator odszkodowań za odmowę przyjęcia na pokład.

Wypełnij: Formularz zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład.